Wij zetten ons in om zorgvragers, beleidsmakers en (kleinschalige) zorgaanbieders met elkaar in contact te brengen in de Achterhoek.

Door een platform te vormen, kunnen de verschillende partijen eenvoudiger met elkaar in gesprek komen als het gaat om de kanteling van ABWZ naar de WMO.

Sorg voor Zorg is vernieuwend en authentiek, zowel voor de collectieve als individuele behoeften. Sorg voor Zorg streeft naar de eigen regie, dus naar zeggenschap en controle over het eigen leven, zorgaanbod en behoefte van zorgvragers zijn regio.

Sorg voor Zorg brengt zorgvragers, beleidsmakers en (kleinschalige) zorgaanbieders met elkaar in contact.

PGB⁄WMO -- Kwaliteit -- Innovatie -- Kleinschalige Zorg -- Verbinding -- Klankbord -- Echt Achterhoek

 

voor het laatste nieuws: https:⁄⁄twitter.com⁄SorgvoorZorg