Sorg voor Zorg: de verbinder in de zorg voor zorgvragers, beleidsmakers en zorgaanbieders.

Een informatievoorziening voor de regio Achterhoek, waarbij de zorgvrager een centrale rol heeft in het behouden van zijn⁄haar eigen regie.

Zorgvragers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en doen naar vermogen mee.

De zorgvraag van de zorgvrager is leidend. Er wordt gewerkt aan het versterken van zelfredzaamheid en participatie.


Sorg voor Zorg lost problemen op

Sorg voor Zorg werkt aan het oplossen van de problemen van de zorgvrager. (Semi-)professionele netwerken, preventie en laagdrempelige basisvoorzieningen kunnen worden ingezet.

Sorg voor Zorg werkt in de Regio Achterhoek, dichtbij alle betrokkenen.

De toegang tot voorzieningen is laagdrempelig en in de taal van de zorgvrager.


Sorg voor Zorg voor zorgvragers met een PGB

Sorg voor Zorg is het initiatief dat zich inzet voor zorgvragers met een PGB. Sorg voor Zorg geeft inzicht in de gehele transitie van AWBZ naar WMO. De eigen regie en belangen van de zorgvrager worden gehoord.

Sorg voor Zorg legt de verbinding tussen de diverse partijen zoals beleidsmakers en zorgaanbieders.

Verder is Sorg voor Zorg sterk in het slim samenwerken met diverse partijen om de transitie te vergemakkelijken en kan Sorg voor Zorg een interactie teweeg brengen tussen de diverse zorgvragers en een klankbord zijn.


Sorg voor Zorg faciliteert

Sorg voor zorg gaat faciliteren:

  • in een regionaal vertrouwenspersoon
  • in een regionale cliëntenraad
  • in een klachtencommissie
  • in een informatievoorziening