Sorg voor Zorg zet zich in om zorgvragers, zorgbeleidmakers en(kleinschalige) zorgaanbieders met elkaar in contact te brengen in de Achterhoek.

Door Sorg voor Zorg kunnen de verschillende partijen eenvoudiger met elkaar in gesprek komen als het gaat om de transitie naar de WMO, met behoud van PGB.

Sorg voor Zorg is vernieuwend en authentiek, zowel voor de collectieve als individuele behoeften en streeft naar de eigen regie, zeggenschap en controle over het eigen leven, zorgaanbod en behoefte van zorgvragers in de regio.

Sorg voor Zorg brengt zorgvragers, zorgbeleidmakers en (kleinschalige) zorgaanbieders met elkaar in contact.

  • PGB ⁄ WMO
  • Kwaliteit
  • Innovatief
  • Kleinschalige Zorg
  • Verbinden
  • Klankbord
  • Echt Achterhoek

Het is zaak te kantelen van een claimgerichte verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij waar bewoners aan zet zijn!